Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande annawedin.se
Anna Wedin värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Anna Wedin ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Anna Wedin Interior & Design AB, org. nr 556955-1020, Ernst Ahlgrens väg 7, 112 55 Stockholm.

Varför använder vi dina personuppgifter?
Anna Wedin samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, skicka Blommogram, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst och fakturering
• Möjliggöra kundservice
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, sms samt på annawedin.se
• Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Anna Wedin samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 
• Namn
• Telefonnummer
• E-postadress
• Betalningsuppgifter
• Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av Anna Wedin utan sparas av vår samarbetspartner Klarna.
• Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Anna Wedin utan sparas av våra samarbetspartners Klarna.
• IP-adress och information om din användning av annawedin.se
• Mottagarens uppgifter: 
• Namn
• Adress
• Telefonnummer

Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.

Cookies
annawedin.se använder så kallade cookies för främst tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse. 

I beställningsformuläret används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. 

Om du inte accepterar användning av cookies på annawedin.se kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen. 

Anna Wedin sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din order levererats. Mottagarens personuppgifter anonymiseras 6 månader efter det att ordern levererats. 

Personuppgifter om dig som är medlem i kundklubben sparas så länge du har ett aktivt konto. Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Efter att medlemskapet har avslutats kommer dina uppgifter att raderas senast 6 månader efter att vi mottagit din uppsägning. 

Om du inte längre vill ha direktmarknadsföring från Anna Wedin kan du avregistrera dig från utskick.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
På Anna Wedin hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Anna Wedin säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

Dina rättigheter
Registerutdrag
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Anna Wedin. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Anna Wedin Interior & Design AB, Att: Dataskyddsombud, Ernst Ahlgrens väg 7, 112 55 Stockholm.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut. 

Rättelse av dina personuppgifter
Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Anna Wedin kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning. 

Som medlem i kundklubben kan du logga in på Mina sidor och själv uppdatera samt komplettera uppgifter.

Direktmarknadsföring och profilering
Anna Wedin kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är medlem i kundklubben. Information om hur du använder vår webb, om vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden. 

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta kundservice eller på Mina sidor. 

Ändring av integritetspolicy
Anna Wedin förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på annawedin.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta kundservice eller som medlem i kundklubben avsluta ditt konto på Mina sidor. 

Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@annawedin.se om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.